Author: Kim Liên

Phương pháp mới có thể phát hiện ung thư từ trứng nước

Chụp PET/CT là một cách có thể giúp phát hiện sớm ung thư tuy nhiên chi phí còn cao và đôi khi cũng có thể có dương tính giả. Ám ảnh ung thư, đua nhau tìm chụp PET/CT Gần đây trên mạng xã hội chia sẻ cách phát hiện ung thư từ rất sớm, mọi người truyền […]
Tags